7 plugin backup WordPress tốt nhất 2020

Tạo các bản sao lưu WordPress thường xuyên là điều tốt nhất bạn nên làm để bảo vệ web của mình. Bài viết chia sẻ 7 plugin backup WordPress tốt nhất 2020. Sao lưu giúp bạn yên tâm và có thể cứu bạn trong những tình huống thảm khốc như khi trang web của bạn bị hack hoặc bạn vô tình tự khóa mình.

Đọc tiếp