Tag Archives: Block Editor

Cách dễ dàng thay đổi kích thước phông chữ trong WordPress

Bạn có muốn thay đổi kích thước phông chữ trong các bài đăng hoặc trang WordPress của mình không? Đôi khi, bạn có thể muốn làm cho một dòng hoặc một đoạn lớn hơn hoặc bạn có thể muốn tăng kích thước phông chữ của toàn bộ nội dung trang của bạn.