Tag Archives: Cài đặt plugin

3 cách Cài đặt Plugin cho WordPress

cài đặt plugin cho wordpress

Hướng dẫn chi tiết cách tìm và Cài đặt Plugin cho WordPress chi tiết. Tiếp cận kho thành phần mở rộng gần 60.000 plugin miễn phí của WordPress giúp bạn thêm những tính năng hữu ích cho web bán hàng của mình.