Tag Archives: OptinMonster

6 Plugin đăng kí nhận Bản tin Newsletter WordPress tốt nhất

Newsletter WordPress là chức năng phổ biến cho trang WordPress của bạn. Để tạo form cho người xem đăng kí nhận bản tin Newsletter WordPress chúng tôi giới thiệu cho bạn 6 plugins phổ biến và dễ sử dụng.

Cách tạo biểu mẫu Popup WordPress khi nhấp vào liên kết hoặc hình ảnh

Trong bài viết về Popup WordPress này, chúng tôi sẽ trình bày cách mở cửa sổ bật lên WordPress khi nhấp vào liên kết hoặc hình ảnh, từng bước một. Nó không phức tạp như bạn nghĩ để kích hoạt một hình thức bật lên Popup WordPress khi nhấp chuột.