Tag Archives: permalinks

WordPress Post và Page: tìm hiểu ngay 5 sự khác nhau

wordpress-post-va-page

WordPress Post và Page là hai thành phần cơ bản mặc định của tất cả các trang WordPress. Khi mới sử dụng Post và Page bạn sẽ thấy chúng tương tự nhau. Có 5 sự khác biệt lớn giữa WordPress Post và Page mà bạn cần tìm kiểu.