Tag Archives: Plugin Wordpress

4 bước Đưa sản phẩm của woocommerce lên google merchant center

Đưa sản phẩm của woocommerce lên google merchant center

Đưa sản phẩm của woocommerce lên google merchant center để website bán hàng của bạn được Google index sản phẩm và kết nối quảng cáo Google Shopping. Hướng dẫn chi tiết cho bạn cách để đưa các sản phẩm trên web kết nối với Merchant Center.

3 cách Cài đặt Plugin cho WordPress

cài đặt plugin cho wordpress

Hướng dẫn chi tiết cách tìm và Cài đặt Plugin cho WordPress chi tiết. Tiếp cận kho thành phần mở rộng gần 60.000 plugin miễn phí của WordPress giúp bạn thêm những tính năng hữu ích cho web bán hàng của mình.