Tag Archives: Popup WordPress

Cách tạo biểu mẫu Popup WordPress khi nhấp vào liên kết hoặc hình ảnh

Trong bài viết về Popup WordPress này, chúng tôi sẽ trình bày cách mở cửa sổ bật lên WordPress khi nhấp vào liên kết hoặc hình ảnh, từng bước một. Nó không phức tạp như bạn nghĩ để kích hoạt một hình thức bật lên Popup WordPress khi nhấp chuột.