Tag Archives: RankRanger

Google cập nhật thuật toán tháng 5 – bão quái vật thật sự

google-cap-nhat-thuat-toan-thang-5-featured

Tháng 5/2020 Google cập nhật thuật toán mới, dù không được đặt tên chính thức nhưng giới SEOer cảm nhận đó là bão quái vật thật sự. Với thứ hạng ảnh hưởng sâu rộng trên hầu khắp các lĩnh vực.