Tag Archives: SEO

Google cập nhật thuật toán tháng 5 – bão quái vật thật sự

google-cap-nhat-thuat-toan-thang-5-featured

Tháng 5/2020 Google cập nhật thuật toán mới, dù không được đặt tên chính thức nhưng giới SEOer cảm nhận đó là bão quái vật thật sự. Với thứ hạng ảnh hưởng sâu rộng trên hầu khắp các lĩnh vực.

7 công cụ kiểm tra backlink tốt nhất – Tùy chọn miễn phí và trả phí (so sánh)

Bạn có muốn xem backlinks của bạn đến từ đâu? Hoặc kiểm tra một backlinks đối thủ cạnh tranh? Backlinks có thể giúp tăng thứ hạng tìm kiếm của bạn và tăng lưu lượng truy cập của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ so sánh các công cụ kiểm tra backlink tốt nhất […]